SEGES, Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Prævalens af paratuberkulose i besætninger

Prævalensen i en besætning angiver hvor stor en andel af køerne, som er i infektionsgruppe 2 og 9. Ovenstående graf viser prævalensen i besætningerne i Operation Paratuberkulose, og dermed udbredelsen af paratuberkulose.

De 25% af besætningerne, der har mindst paratuberkulose, vises i venstre fjerdedel af grafen, mens de 25% af besætningerne, som har mest paratuberkulose, vises i højre fjerdedel. Medianen angiver den prævalens, som halvdelen af besætningerne ligger under.

Jo lavere kurven ligger i grafen, desto mindre udbredt er paratuberkulose.

Læs mere om paratuberkulose og saneringsindsatsen mod sygdommen på www.paratuberkulose.dk.

Grafen opdateres hver uge.
Denne side er oprettet i december 2010,
og senest ændret den 5. januar 2015.

Siden er en del af KvaegVet.dk