SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 19-09-2018

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 13072 2665
2, pga. antistoffer 127 170
2, pga. handel/kontakt 117 28
2, øvrige forhold 40 18
Ukendt niveau 22 0
3, særslagtning (evt. OT) 16 10
I alt 13394 2891
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,4% 7,8%
- heraf i ukendt niveau 0,2% 0,0%
I alt med særslagtning 26

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 19-09-2018 kl. 9:29