SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 12-08-2020

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12790 2430
2, pga. antistoffer 121 158
2, pga. handel/kontakt 113 26
2, øvrige forhold 35 22
Ukendt niveau 25 0
3, særslagtning (evt. OT) 3 5
I alt 13087 2641
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,3% 8,0%
- heraf i ukendt niveau 0,2% 0,0%
I alt med særslagtning 8

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 12-08-2020 kl. 10:03