SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 10-07-2019

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 13069 2524
2, pga. antistoffer 117 169
2, pga. handel/kontakt 120 20
2, øvrige forhold 43 26
Ukendt niveau 28 0
3, særslagtning (evt. OT) 5 4
I alt 13382 2743
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,3% 8,0%
- heraf i ukendt niveau 0,2% 0,0%
I alt med særslagtning 9

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 10-07-2019 kl. 10:02