SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 19-02-2020

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12569 2441
2, pga. antistoffer 141 194
2, pga. handel/kontakt 153 27
2, øvrige forhold 33 20
Ukendt niveau 26 0
3, særslagtning (evt. OT) 5 7
I alt 12927 2689
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,8% 9,2%
- heraf i ukendt niveau 0,2% 0,0%
I alt med særslagtning 12

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 19-02-2020 kl. 12:24