SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 22-09-2021

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12427 2245
2, pga. antistoffer 124 187
2, pga. handel/kontakt 86 24
2, øvrige forhold 34 30
Ukendt niveau 18 0
I alt 12689 2486
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,1% 9,7%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 0

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 22-09-2021 kl. 11:11