SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 12-05-2021

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12588 2307
2, pga. antistoffer 123 174
2, pga. handel/kontakt 99 25
2, øvrige forhold 33 26
Ukendt niveau 17 0
3, særslagtning (evt. OT) 3 6
I alt 12863 2538
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,1% 9,1%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 9

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 12-05-2021 kl. 10:21