SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 21-10-2020

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12600 2370
2, pga. antistoffer 134 192
2, pga. handel/kontakt 111 27
2, øvrige forhold 33 23
Ukendt niveau 20 0
3, særslagtning (evt. OT) 1 3
I alt 12899 2615
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,3% 9,4%
- heraf i ukendt niveau 0,2% 0,0%
I alt med særslagtning 4

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 21-10-2020 kl. 10:06