SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 21-09-2022

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 11956 2098
2, pga. antistoffer 143 209
2, pga. handel/kontakt 90 28
2, øvrige forhold 35 27
Ukendt niveau 12 0
I alt 12236 2362
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,3% 11,2%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 0

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 21-09-2022 kl. 14:06