SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 15-08-2018

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 13190 2709
2, pga. antistoffer 114 142
2, pga. handel/kontakt 123 25
2, øvrige forhold 41 26
Ukendt niveau 19 0
3, særslagtning (evt. OT) 7 4
I alt 13494 2906
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,3% 6,8%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 11

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 15-08-2018 kl. 9:30