SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 16-01-2019

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 13122 2605
2, pga. antistoffer 121 181
2, pga. handel/kontakt 121 22
2, øvrige forhold 45 23
Ukendt niveau 23 0
3, særslagtning (evt. OT) 13 10
I alt 13445 2841
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,4% 8,3%
- heraf i ukendt niveau 0,2% 0,0%
I alt med særslagtning 23

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 16-01-2019 kl. 9:45