SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 14-04-2021

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12573 2306
2, pga. antistoffer 122 178
2, pga. handel/kontakt 100 29
2, øvrige forhold 33 27
Ukendt niveau 14 0
3, særslagtning (evt. OT) 6 8
I alt 12848 2548
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,1% 9,5%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 14

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 14-04-2021 kl. 10:29