SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 10-08-2022

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12176 2123
2, pga. antistoffer 138 196
2, pga. handel/kontakt 87 28
2, øvrige forhold 33 25
Ukendt niveau 8 0
I alt 12442 2372
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,1% 10,5%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 0

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 10-08-2022 kl. 9:18