SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 08-07-2020

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12772 2427
2, pga. antistoffer 117 167
2, pga. handel/kontakt 123 27
2, øvrige forhold 36 22
Ukendt niveau 17 0
3, særslagtning (evt. OT) 2 5
I alt 13067 2648
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,3% 8,3%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 7

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 08-07-2020 kl. 10:01