SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 15-01-2020

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12679 2447
2, pga. antistoffer 148 204
2, pga. handel/kontakt 148 26
2, øvrige forhold 32 21
Ukendt niveau 21 0
3, særslagtning (evt. OT) 4 6
I alt 13032 2704
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,7% 9,5%
- heraf i ukendt niveau 0,2% 0,0%
I alt med særslagtning 10

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 15-01-2020 kl. 10:01