SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 15-05-2019

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 13013 2562
2, pga. antistoffer 113 173
2, pga. handel/kontakt 123 21
2, øvrige forhold 62 33
Ukendt niveau 26 0
3, særslagtning (evt. OT) 7 7
I alt 13344 2796
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,5% 8,4%
- heraf i ukendt niveau 0,2% 0,0%
I alt med særslagtning 14

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 15-05-2019 kl. 10:03