SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 18-07-2018

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 13248 2717
2, pga. antistoffer 120 140
2, pga. handel/kontakt 120 26
2, øvrige forhold 51 26
Ukendt niveau 20 0
3, særslagtning (evt. OT) 5 4
I alt 13564 2913
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,3% 6,7%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 9

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 18-07-2018 kl. 9:22