SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 24-11-2021

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12341 2210
2, pga. antistoffer 136 200
2, pga. handel/kontakt 93 27
2, øvrige forhold 33 30
Ukendt niveau 16 0
I alt 12619 2467
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,2% 10,4%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 0

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 24-11-2021 kl. 10:02