SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 25-05-2022

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 12175 2154
2, pga. antistoffer 138 194
2, pga. handel/kontakt 95 29
2, øvrige forhold 33 25
Ukendt niveau 9 0
I alt 12450 2402
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,2% 10,3%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 0

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 25-05-2022 kl. 9:23