SEGES Kvæg

Sundhed og Råvarekvalitet

Oversigt over Salmonella Dublin-niveauer

Fordeling pr. 05-12-2018

Antal ejendomme i
Salmonella Dublin niveauer
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 13121 2630
2, pga. antistoffer 121 175
2, pga. handel/kontakt 117 23
2, øvrige forhold 44 20
Ukendt niveau 16 0
3, særslagtning (evt. OT) 16 12
I alt 13435 2860
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme 2,3% 8,0%
- heraf i ukendt niveau 0,1% 0,0%
I alt med særslagtning 28

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf. Det er forklaringen på at der i denne opgørelse kan stå ikke-mælkeleverende ejendomme opført under niveau 1a og mælkeleverende ejendomme under 'Ukendt'.

Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 05-12-2018 kl. 9:42